Hovedside
Om Galåvolden Gård


Galåvolden Gård ligger 720 m.o.h. 8 km sørvest for Røros sentrum. Gården ble begynt ryddet i 1721 av en arbeider ved Røros Kobberverk. Gården drives i dag av 9. og 10. generasjon.  Eggproduksjon er i dag hovedproduksjonen. Den startet i 1976 med 900 høner. I dag er det 15.000 høner på gården.  Gården har 2 eggpakkerier der egga kvalitetskontrolleres og sorteres med det samme de er verpet og leveres direkte til butikker og storhusholdninger. Det gir forbrukeren ferskere og bedre egg.
Mjølkeproduksjon var fra starten i 1721 og fram til 2007 basisen med en produksjon på ca 200.000 liter mjølk de siste åra. I 2007 ble mjølkeproduksjonen lagt inn i Galåen Samdrift DA og flyttet til et nybygd stort moderne fjøs like ved gårdstunet. Fjøset har en besetning på ca 300 dyr, og det produseres ca 750 000 liter mjølk i året.
Gårdskjøkkenet for foredling av gårdens råvarer ble bygget i 2003. Der produseres bl.a. ost, is, kaker og kjøttprodukter. 
Galåvolden Gård er den ledende produsent av gårdsmat i Rørostraktene. Gården ble i 2005 tildelt Bygdeutviklingsprisen, og i 2010 ble gården tildelt prisen for Årets Vekstbedrift i Fjellregionen. Drifta omfatter i dag ca 7 årsverk.
 
Faste ansatte:
 
Ingulg og Gunn: Galåvolden Gård drives av Ingulf Galåen og Gunn Brønnum.

Lars Jacob Galåen  arbeider med eggproduksjon og varelevering i tillegg til mjølkeproduksjonen..
Her med 11. generasjon på Galåvolden, Linnea.

Gendra Gailiunaite arbeider med eggpakking.

Sandra Lecaviciute arbeider med gårdsmatproduksjon og eggpakking.

Rune Krogh arbeider med varelevering, gårdsmatproduksjon, eggproduksjon.

Rasa Augustinaviciene arbeider med gårdsmatproduksjon.
 
Maj Britt Wesselvold arbeider med eggpakking.

Per Kolbjørn Grue Arbeider med eggpakking.
   
Danute Andziuviene Arbeider med eggpakking.
 
 
Gårdskjøkken
Et fyrtån i nasjonalt matmiljø
I 2003/04 er det bygget gårdskjøkken med produksjonslokaler, pakkerom, kjølerom, fryserom, ostmodningsrom, utsalg og serveringslokaler. Til sammen 135 kvm, dels ved ominnredning av det gamle sauefjøset, men det meste som nybygg. Det ble investert ca 2 millioner kroner i produktutvikling, anlegg og utstyr for gårdsmatproduksjon. Gårdsmatproduksjonen sysselsetter 2 årsverk. Det foredles egg, mjølk, storfekjøtt og fjørfekjøtt fra egen besetning til mange spennende produkter. Hovedproduktet er RørosOst og RørosIs, samt den Spesialitetsmerkede Røroskake - en annerledes ostekake laget av fersk ostemasse og egg, Formkake m/ost og gulrot, Sveler, Stykningdeler av storfe, brystfileter av høns - i flere marinerte varianter, frikassekjøtt, spekepølse, tørkakjøtt, Røroskua sjokolade, Galåvolden Burger av hønsekjøtt og ost.
Anlegget er godkjent som kjøttforedlingsvirksomhet, bakeri og konditori, servering samt autorisert som meieri. Det er meget allsidig utstyrt med f.eks et ystekar på 500 liter, ismaskin, bakerovn, eltemaskin, steketakke og vakumpakkemaskin.Det ble offisielt åpnet av Statssekretær Leif Helge Kongshaug fra Landbruksdepartementet 2. februar 2004.
 

Mjølkeproduksjon
Det har alltid vært mjølkeproduksjon på Galåvolden. Fram til 1975 var besetningen ca 12 - 15 kyr. Da ble det bygget nytt kufjøs og siloer. Besetningen ble da doblet og vi hadde en kvote til Tine på ca 160.000 liter. I tillegg produserte vi ca 40.000 liter til bruk på gårdskjøkkenet. Besetningen har vært på ca 36 mjølkekyr og 55 kalver, kviger og okser.Det meste av besetningen NRF, men også litt Rørosfe, og noen kjøttfekryssninger.Vi har 240 dekar egen dyrkajord. I tillegg har vi leid 7 nedlagte bruk med tilsammen 250 dekar dyrkajord samt en del beiteareal. I 2007 ble Galåen Samdrift DA etablert i fellesskap av de 5 gjenværende gårdene med mjølkeproduksjon i Galåen.  Det ble bygget et nytt moderne fjøs på ca 2000 m2 med plass til ca 110 mjølkekyr og 200 ungdyr på egen tomt rett ved gårdstunet vårt. Alt storfe i Galåen ble da samlet der. Det er innstallert bl.a. dobbel mjølkingsrobot og automatisk foringsanlegg. Samla mjøleproduksjon på Samdriftsfjøset er ca 750.000 liter pr år, og det høstes for fra ca 1700 dekar. Noen få av dyra på fjøset er Rørosfe.
 
 
Utmerkelser
 
Galåvolden Gård er blitt tildelt mange utmerkelser både for bedriften og produktene:

 Gårdsegg fra Galåen årets produkt i S - Trøndelag
i konkurransen "Smaken av Norge" i 2010

Galåvolden Gård ble tildelt prisen:
Årets Vekstbedrift i Fjellregionen 2010

Bygdeutviklingsprisen 2005 i Sør-Trøndelag

Utdrag fra pressemelding fra Innovasjon Norge:
"Galåvolden Gård har fått Bygdeutviklingsprisen 2005 for Sør-Trøndelag Innovasjon Norge har tildelt Galåvolden Gård ved Ingulf Galåen og Gunn Brønnum, den Sør-Trønderske Bygdeutviklingsprisen for 2005. Prisen er på kr 50.000 kroner og ble overrekt vinneren på Røros, tirsdag den 15. novenmber 2005. Galavolden Gård er et aktivt bruk med melkeproduksjon, kjøttproduksjon og en stor eggproduksjon. Siden oppstarten med høns i 1976 har all omsetning av egg skjedd lokalt. Galåvolden driver i dag 437 da fulldyrka jord og 80 da innmarksbeite. I tillegg til egen gård, driver og holder de i hevd jorda på 6 nedlagte bruk i grenda. Ingulf Galåen har i nesten 20 år hatt et stort engasjement for lokal mat. Han har arbeidet for å bygge opp en merkeordning for mat fra Rørosregionen. Galåen leder også organisasjonen Mat fra fjellregionen. Samtidig er han deleier i virksomheten Rørosmat, som arbeider med å bygge opp en markedsførings- og salgsorganisasjon for mat fra Rørostraktene. Ingulf Galåen har et stort nettverk som han bruker aktivt for å løfte Rørosregionen inn på det norske matkartet. Parallelt med innsatsen for fellesskapet, har vinneren startet videreforedling og produksjon av en rekke produkter på egen gård, der storfekjøtt, vilt, høns og bakverk er viktige produkt. Galåvolden Gård har oppnådd Matmerk sitt Spesialitetmerke for sin Røroskake. Det er tre familiemedlemmer som er heltidsbeskjeftiget med gården. Det er Ingulf, kona Gunn Brønnum og sønnen Lars Jacob. Leid hjelp er ca 3,5 årsverk fordelt på 15 personer. En betydelig andel av produksjonen omsettes i fjellregionen. Gjenbrukstanken er viktig i virksomheten. Videre er lokale aktører underleverandører så langt som mulig.Vinneren er godt kjent i Rørostraktene, men har også kunder i Oslo og Trondheim. Vinneren gikk til topps blant mange gode, nominerte kandidater. Galåvolden skåret høyt på produktbredde, arbeidsplasser for kvinner og ungdom, økonomisk resultat, miljøgevinst og det lokale engasjementet langt utover egeninteressen."
Artikkel i forbindelse med utmerkelsen: Suksess med gårdsmat, Adresseavisen

Beste produkt på Matbørsen 2005

Utdrag fra hjemmesidene til Matbørsen:
"Årets prisvinnere på Matbørsen 2005 er standen til Hådi spekeskinke fra Lesja og Røroskake fra Galåvolden Gård, Røros. Prisvinnerne ble kåret på årets Matbørs på Maihaugen, Lillehammer. Det var 33 standplasser og nærmere 200 produkter som konkurrerte om de gjeve prisene. Prisene ble delt ut lørdag ettermiddag . Prisen for beste produkt gikk til Røroskake - en annerledes ostekake. Den er produsert på Galåvolden gård sør for Røros av Gunn og Ingulf Galåen. Prisen gikk til ostekaken for de det var et nyskapende produkt, basert på lokale råvarer. Juryen vurderte det slik at den har et markedspotensiale og god smak. Foruten ost består kaka av egg, fløte, mel, sukker og mandel. Den serveres gjerne med syltetøy og rømme. Produktet har fått Godt Norsk Spesialitetmerke. Gunn og Ingulf Galåen produserer i tillegg mange andre matprodukter på gården, som egg, melk, ost, samt kjøtt fra elg, høns og storfé. I tillegg til egen virksomhet er Galåvolden gård med i fellesskapet Rørosmat."
 
Beste produkt 2005 - Røroskake fra Galåen, Røros   

Beste bakeprodukt på Smakeriet 2003

Tildelt Galåvolden Gård for Røroskake. Juryyen uttalte bl.a. at det er ei skikkelig hjemmelaga kake med en litt annen kosistens, og et batteri av smaker som kommer fram etterhvert.
 
 
Gårdshistorie Galåvolden
Den første oppsitter var Jacob Mogensen Catz. Han var sønn av hyttearbeider Mogens Larsen Catz født 1650 og Ingeborg Rasmusdatter født 1646. Familien Catz var sannsynligvis av tysk opprinnelse. Jacob Mogensen arbeidet en tid ved Vanggrøftgruva, og hadde gård på Stormoen (eies nå av Hans J. Langen).
Ved skjøte av 6/12 1718 kjøpte han av Niels Ericksen Moes-Engen setervolden Moes-Eng-Volden inne i Galådalen for 20 riksdaler. Denne setervolden lå på flata ovenfor Flatvolden like ved der Setersjøveien gjør en krapp sving. Denne handelen skjedde på samme tid som de svenske karolinerne under ledelse av general De la Barre inntok Bergstaden.

Lars Jacob Galåen
Lars Jacob Galåen er 10. generasjon på Galåvolden Gård, og har jobbet fast på gården siden 1999. Fra 1. januar 2008 har han tatt over halve eiendommen, mjølkeproduksjonen og et hønsehus. Lars Jacob ble også gårdens rikskjendis gjennom sin deltagelse i TV2s realityserie "Bonderomantikk". I oktober, november og desember 2005 kunne vi hver torsdag kveld følge Lars Jacobs jakt på kjærligheten og bli kjent med livet på Galåvolden Gård. Lars Jacob har sammen med Lindis Pettersen Haave datteren Linnea født i 2010. De har resaurert det eldste bolighuset på gården, og innredet en ny leilighet i 2. etasje der. Lars Jacob bruker mye av sin arbeidstid på Samdrifta og mjølkeproduksjonen. I tillegg har han det ene hønsehuset på gården med plass til 7500 høner