Hovedside
Bestilling
Rørosmat SA er eier og forvalter av merket Røros – Mat fra Rørostraktene, og felles salgskontor for 26 produsenter av Mat fra Rørostraktene. Alle våre varer som leveres til butikker og storhusholdninger bestilles gjennom Rørosmat, og leveres over hele landet gjennom transportsystemet til Tine. Hos Rørosmat kan du med en mail eller telefon bestille kvalitetsvarer fra mange produsenter og få det levert i en felles sending.
 
Web www.rorosmat.no
Telefon 72 41 07 30
Mail post@rorosmat.no