LightWeb
LightWeb

LightWEB
LightWeb

 
 
 
 
Om Galåvolden Gård
 
 


Galåvolden Gård ligger 720 m.o.h. 8 km sørvest for Røros sentrum. Gården ble begynt ryddet i 1721 av en arbeider ved Røros Kobberverk. Gården drives i dag av 9. og 10. generasjon.  Eggproduksjon er i dag hovedproduksjonen. Den startet i 1976 med 900 høner. I dag er det 15.000 høner på gården.  Gården har 2 eggpakkerier der egga kvalitetskontrolleres og sorteres med det samme de er verpet og leveres direkte til butikker og storhusholdninger. Det gir forbrukeren ferskere og bedre egg.
Mjølkeproduksjon var fra starten i 1721 og fram til 2007 basisen med en produksjon på ca 200.000 liter mjølk de siste åra. I 2007 ble mjølkeproduksjonen lagt inn i Galåen Samdrift DA og flyttet til et nybygd stort moderne fjøs like ved gårdstunet. Fjøset har en besetning på ca 300 dyr, og det produseres ca 800 000 liter mjølk i året.
Gårdskjøkkenet for foredling av gårdens råvarer ble bygget i 2003. Det er senere påbygd flere ganger. Der produseres bl.a. ost, is, kaker og kjøttprodukter.
Galåvolden Gård er den ledende produsent av gårdsmat i Rørostraktene. Gården ble i 2005 tildelt Bygdeutviklingsprisen, og i 2010 ble gården tildelt prisen for Årets Vekstbedrift i Fjellregionen. I 2014 ble Galåvolden Gård kåret til Årets lokalmatprodusent i Midt-Norge.  Drifta omfatter i dag ca 8 årsverk.
 
Faste ansatte:
 


Ingulf og Gunn: Galåvolden Gård drives av Ingulf Galåen og Gunn Brønnum.
 

Lars Jacob Galåen  eier halvparten av eiendommen, et hønsehus og vår andel i Samdrifta. Arbeider med eggproduksjon og varelevering i tillegg til mjølkeproduksjonen.
Her med 11. generasjon på Galåvolden, Linnea.


 
Gendra Gailiunaite arbeider med eggpakking og gårdsmatproduksjon, samt litt som avløser på fjøset sammen med samboeren.

Sandra Lecaviciute arbeider med gårdsmatproduksjon. Hun har næringsmiddelutdannelse fra Litauen. Har sammen med samboeren kjøpt eget hus i Galåen.

Rune Krogh arbeider med varelevering, gårdsmatproduksjon, eggproduksjon. Titulerer seg som potet. Oppvokst i Trondheim, men har bodd på Røros i over 20 år og arbeidet på Galåvolden nesten like lenge.


Rasa Augustinaviciene arbeider med gårdsmatproduksjon. Har arbeidet på Galåvolden siden 2002 og er etablert med eget hus på Røros.

 
Maj Britt Wesselvold arbeider med eggpakking.
Bor på Østvangen på Os.

Per Kolbjørn Grue Arbeider med eggpakking.
Bor på Østvangen på Os.


Danute Andziuviene 
Arbeider med eggpakking. Har sammen med mannen bygd eget hus i Galåen.
 
 
 

 
Gårdskjøkken


Et fyrtån i nasjonalt matmiljø
 
I 2003/04 er det bygget gårdskjøkken med produksjonslokaler, pakkerom, kjølerom, fryserom, ostmodningsrom, utsalg og serveringslokaler. Til sammen 150 kvm, dels ved ominnredning av det gamle sauefjøset, men det meste som nybygg. Det ble investert ca 2 millioner kroner i produktutvikling, anlegg og utstyr for gårdsmatproduksjon. Gårdsmatproduksjonen sysselsetter ca 4 årsverk. Det foredles egg, mjølk, storfekjøtt og fjørfekjøtt fra egen besetning til mange spennende produkter. Hovedproduktet er RørosOst og RørosIs, samt den Spesialitetsmerkede Røroskake - en annerledes ostekake laget av fersk ostemasse og egg,  Sveler, Stykningdeler av storfe, brystfileter av høns - i flere marinerte varianter, frikassekjøtt, spekepølse, tørkakjøtt, Røroskua sjokolade.
Anlegget er godkjent som kjøttforedlingsvirksomhet, bakeri og konditori, servering samt autorisert som meieri. Det er meget allsidig utstyrt med f.eks et ystekar på 800 liter, ismaskin, bakerovn, eltemaskin, steketakke og vakumpakkemaskin.Det ble offisielt åpnet av Statssekretær Leif Helge Kongshaug fra Landbruksdepartementet 2. februar 2004. Senere utvidet med bl.a. et eget produksjonsrom for is.
 
 
 
Eggproduksjon
 Vi startet med eggproduksjon i 1976. 2 etg i det nygbygde kufjøset ble da innredet til et rom med 900 høner i tradisjonelle bur. I 1982 ble høylemmen innredet til et rom med plass til 950 høner i bur, og i 1988 ble det første rommet utvidet og modernisert slik at det ble 2000 høner på gården. I 2000 ble det bygget et nytt bygg med 3000 høner i frittgående system på gulv. Etter at mjølkekyrne ble flyttet over på det nye Samdriftsfjøset i 2007, ble kufjøset ombygd til høner. I selve kufjøset har vi dag 3500 høner, og i 2 etg har vi 4000 høner. Hønsehuset fra år 2000 er påbygd og rommer i dag 7500 høner. Alle våre høner går i dag i moderne aviarsystem. Her beveger hønene seg fritt i rommet og kan velge om de vil være på gulvet og bade i strø eller vagle seg oppe under taket. Med aviarinnredning får hønene brukt sine naturlige instinkter, blir rolige og trygge. Fra naturen er høner vant til å trekke opp i trærne om natta og når de føler frykt. Med aviarinnredning har de de samme muligheter, så på kvelden trekker alle opp fra gulvet og vagler seg opp i innredninga. Ettersom det er lov med maks 7500 høner på en eier i Norge, så drives vår eggproduksjon i 2 separate enkeltmannsforetak. Ingulf eier og driver produksjonen i gammelfjøset, mens Lars Jacob eier og driver det andre bygget. Egga sorteres, pakkes og selges gjennom vårt felles selskap Galåvolden Gård AS.   
 
 
 
 
 

Mjølkeproduksjon
 
 
 
Det har alltid vært mjølkeproduksjon på Galåvolden. Fram til 1975 var besetningen ca 12 - 15 kyr. Da ble det bygget nytt kufjøs og siloer. Besetningen ble da doblet og vi hadde en kvote til Tine på ca 160.000 liter. I tillegg produserte vi ca 40.000 liter til bruk på gårdskjøkkenet. Besetningen har vært på ca 36 mjølkekyr og 55 kalver, kviger og okser.Det meste av besetningen NRF, men også litt Rørosfe, og noen kjøttfekryssninger.Vi har 240 dekar egen dyrkajord. I tillegg har vi leid 7 nedlagte bruk med tilsammen 250 dekar dyrkajord samt en del beiteareal. I 2007 ble Galåen Samdrift DA etablert i fellesskap av de 5 gjenværende gårdene med mjølkeproduksjon i Galåen.  Det ble bygget et nytt moderne fjøs på ca 2000 m2 med plass til ca 110 mjølkekyr og 200 ungdyr på egen tomt rett ved gårdstunet vårt. Alt storfe i Galåen ble da samlet der. Det er innstallert bl.a. dobbel mjølkingsrobot og automatisk foringsanlegg. Samla mjøleproduksjon på Samdriftsfjøset er ca 800.000 liter pr år, og det høstes for fra ca 1700 dekar. Noen få av dyra på fjøset er Rørosfe.

 
 
 
 
Utmerkelser
 
Galåvolden Gård er blitt tildelt mange utmerkelser både for bedriften og produktene:
 
        I Det Norske Måltid 2018 er RørosIs Tjukkmjølksis med blåbær i finalen
         
       I Det Norske Måltid 2017 var  RørosIs Fløteis med multer i finalen
 
       Under NM i Gardsost 2017 fikk RørosOst Nøkkelost og RørosIs Karamell peanøtter Sølvmedalje 
 
       I Det Norske Måltid 2016 var RørosIs Blåbærsorbet og RørosIs Tjukkmjølksis med solbær i finalen
 
      Under Wourld Cheese Awards i San Sebastian i 2016 ble RørosOst med røkt reinsdyrkjøtt og                     RørosOst med urter tildelt Bronsemedalje
 
 
 I Det Norske Måltid 2015 gikk både Fløteis m/multer og Tjukkmjølksis m/tyttebær til finalen.
 
        RøroIs Fløteis med multe fikk Gullmedalje  og RørosIs Fløteis med krokan Sølvmedalje i NM for lokalforedla mjølkeprodukter i 2015. 
 
På Trøndersk Matfestival 2014 ble Galåvolden Gård av Oi og Sparebank 1 kåret til årets lokalmatprodusent. Hovedkriteriene var vekst og lønnsomhet.

http://mobil.retten.no/lokale_nyheter/article7504805.ece?ns_campaign=editorial.article&ns_mchannel=editorial.facebook&ns_source=editorial.facebook&ns_linkname=editorial.share.article&ns_fee=0

RørosOst Vellagret Kvitost ble under Trøndersk Matfestival 2014 av Oi, Adresseavisen og Hist kåret til beste ost uansett klasse av fagjuryen, og av folkejuryen til beste fastost.


 
Ingulf ble våren 2013 tildelt Norges Vels Sølvmedalje for å ha tenkt nytt og innovativt gjennom sitt arbeid, bidratt til verdiskapning for lokalmatprodusenter og skapt nye arbeidsplasser i                      lokalsamfunnet.
 
Les mer om tildelingen her:

http://www.norgesvel.no/default.asp?WCI=ViewNews&WCE=7095&DGI=16 Gårdsegg fra Galåen årets produkt i S - Trøndelag
i konkurransen "Smaken av Norge" i 2010


Galåvolden Gård ble tildelt prisen:
Årets Vekstbedrift i Fjellregionen 2010


Bygdeutviklingsprisen 2005 i Sør-Trøndelag

Utdrag fra pressemelding fra Innovasjon Norge:
"Galåvolden Gård har fått Bygdeutviklingsprisen 2005 for Sør-Trøndelag Innovasjon Norge har tildelt Galåvolden Gård ved Ingulf Galåen og Gunn Brønnum, den Sør-Trønderske Bygdeutviklingsprisen for 2005. Prisen er på kr 50.000 kroner og ble overrekt vinneren på Røros, tirsdag den 15. novenmber 2005. Galavolden Gård er et aktivt bruk med melkeproduksjon, kjøttproduksjon og en stor eggproduksjon. Siden oppstarten med høns i 1976 har all omsetning av egg skjedd lokalt. Galåvolden driver i dag 437 da fulldyrka jord og 80 da innmarksbeite. I tillegg til egen gård, driver og holder de i hevd jorda på 6 nedlagte bruk i grenda. Ingulf Galåen har i nesten 20 år hatt et stort engasjement for lokal mat. Han har arbeidet for å bygge opp en merkeordning for mat fra Rørosregionen. Galåen leder også organisasjonen Mat fra fjellregionen. Samtidig er han deleier i virksomheten Rørosmat, som arbeider med å bygge opp en markedsførings- og salgsorganisasjon for mat fra Rørostraktene. Ingulf Galåen har et stort nettverk som han bruker aktivt for å løfte Rørosregionen inn på det norske matkartet. Parallelt med innsatsen for fellesskapet, har vinneren startet videreforedling og produksjon av en rekke produkter på egen gård, der storfekjøtt, vilt, høns og bakverk er viktige produkt. Galåvolden Gård har oppnådd Matmerk sitt Spesialitetmerke for sin Røroskake. Det er tre familiemedlemmer som er heltidsbeskjeftiget med gården. Det er Ingulf, kona Gunn Brønnum og sønnen Lars Jacob. Leid hjelp er ca 3,5 årsverk fordelt på 15 personer. En betydelig andel av produksjonen omsettes i fjellregionen. Gjenbrukstanken er viktig i virksomheten. Videre er lokale aktører underleverandører så langt som mulig.Vinneren er godt kjent i Rørostraktene, men har også kunder i Oslo og Trondheim. Vinneren gikk til topps blant mange gode, nominerte kandidater. Galåvolden skåret høyt på produktbredde, arbeidsplasser for kvinner og ungdom, økonomisk resultat, miljøgevinst og det lokale engasjementet langt utover egeninteressen."

Beste produkt på Matbørsen 2005

Utdrag fra hjemmesidene til Matbørsen:
"Årets prisvinnere på Matbørsen 2005 er standen til Hådi spekeskinke fra Lesja og Røroskake fra Galåvolden Gård, Røros. Prisvinnerne ble kåret på årets Matbørs på Maihaugen, Lillehammer. Det var 33 standplasser og nærmere 200 produkter som konkurrerte om de gjeve prisene. Prisene ble delt ut lørdag ettermiddag . Prisen for beste produkt gikk til Røroskake - en annerledes ostekake. Den er produsert på Galåvolden gård sør for Røros av Gunn og Ingulf Galåen. Prisen gikk til ostekaken for de det var et nyskapende produkt, basert på lokale råvarer. Juryen vurderte det slik at den har et markedspotensiale og god smak. Foruten ost består kaka av egg, fløte, mel, sukker og mandel. Den serveres gjerne med syltetøy og rømme. Produktet har fått Godt Norsk Spesialitetmerke. Gunn og Ingulf Galåen produserer i tillegg mange andre matprodukter på gården, som egg, melk, ost, samt kjøtt fra elg, høns og storfé. I tillegg til egen virksomhet er Galåvolden gård med i fellesskapet Rørosmat."
 
Beste produkt 2005 - Røroskake fra Galåen, Røros    

Beste bakeprodukt på Smakeriet 2003


Tildelt Galåvolden Gård for Røroskake. Juryyen uttalte bl.a. at det er ei skikkelig hjemmelaga kake med en litt annen kosistens, og et batteri av smaker som kommer fram etterhvert.
 
 
 
 
 
 
 Gårdshistorie Galåvolden
 

Hersjing på Galåvolden 1959. F.v. Marie, Ingulf, Helga, gårdsdrengen Simsen, onkel Alf og hesten Laugen.
Gården ble begynt ryddet på den tiden Karolinerne og general De La Barre inntok Bergstaden, og ble skyldsatt i 1721. De første oppsittere var Jacob Mogensen Catz og kona Anne Olsdatter. Anne var fra Galåen, mens Jacob var av tysk familie og arbeidet på Kobberverket. De tok Galåen som familienavn. Dagens eiere av Galåvolden er 9. og 10. generasjon etter Jacob og Anne.  
Denne første generasjonen på gården her var meget driftige og flinke brukere. Ved skiftet etter dem i 1780 hadde de en hingst, en kjøreokse, 8 kyr og 6 sauer. De hadde masse krav rundt om i bygda, men ingen gjeld. Sagnet sier at da Jacob lå på det siste, så fortalte han at det så og så mange alen fra den ene husnova lå en støvel full av penger nedgravd. Det er aldri blitt fortalt om støvelen ble funnet.
 
Senere opp gjennom generasjonene gikk det litt opp og ned, kanskje mest ned. Flere generasjoner drev bl.a. transport for kobberverket og handelsmennene på Røros i tillegg til drifta av gården. Jakt var også en viktig attåtnæring.  Sist på 1800 tallet skjøt Hans Ingulfsen (6. generasjon) enkelte år 500 - 600 ryper i året.
 
I 1937 ble gården solgt ut av slekta på dødsboauksjon. Ingulfs far, Hans var da 15 år og ønsket å overta gården etter sin bestemor, men resten av familien ønsket ikke det.  Hans hadde det høgste budet på auksjonen, kr 6.100, men han ble manglende kr 500 på å finansiere kjøpesummen, så eiendommen gikk da til nestemann. Hans gikk da etterhvert til odelssak, og etter en lang og vanskelig sak fikk han i 1946 kjøpt eiendommen tilbake til slekta for vel det dobbelte av hva den ble solgt for 9 år tidligere. Siden den gangen er alt av bygninger på gården fornyet, og dyrkamarka er økt fra 50 til 250 dekar.
 
 
I boka Vakre Trøndergårder utgitt på Damm forlag i 2007 gir forfatter Birger Sivertsen en levende og spennende beskrivelse av historien til Galåvolden Gård.
 
I PDF linken nedenfor kan du også lese hele gårdshistoria.

 Helga og Hans med buskapen sin i 1955.
 Lars Jacob Galåen
 
 
 
Lars Jacob Galåen er 10. generasjon på Galåvolden Gård, og har jobbet fast på gården siden 1999. Fra 1. januar 2008 har han tatt over halve eiendommen, mjølkeproduksjonen og et hønsehus. Sammen med samboer Anita Rennemo skal han etter hvert ta over hele drifta.
 
 
LightWeb
 
 
 
Tel: +47 72 41 30 18

Mail: post@galaavolden.no
Mobilside: galaavolden.mobi

Adresse: Galåvolden Gård
7374 Røros


Ingulf Mobil: +47 911 27 947

Gunn Mobil: +47 976 22 850

Lars Jacob Mobil: +47 917 46 607
Rune Krogh Mobil: +47 952 37 184
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook
 

 
 
 
Skriv noen ord til oss her...

 

 


Yr.no

 
 
 
 
 
 
 

 
Google maps

 
Fra Røros sentrum: Kjør forbi Gymbygget mot Sundet, opp Sundbakken og til Galåen. Kjør forbi nedkjørselen til Samfunnshuset og ta til høyre etter 100 meter ved veiskilt til Galåvolden. Det er så 1,2 km etter gårdsveien fram til gården. Samlet er det ca. 8 km fra Røros sentrum fram til gården.


Fra riksveg 30: Ta av ved skilt til Galåvolden, kjør over jernbanen, elva og opp gjennom bygda forbi Barnehagen og Samfunnshuset til fylkesvegen der det står et nytt skilt. Ta da til venstre mot Galåvolden i ca 100 m, og så til høyre. Det er da 1,2 km etter gårdsvegen fram til gården. Samlet er det 3,5 km fra riksvegen og fram til gården.


NB Google velger fra noen retninger en kronglete vinterstengt vei. Følg anvisningene ovenfor.


Webdesign av Designadet
© LightWeb