LightWeb
LightWeb

LightWEB
LightWeb
 
 
 
 
 Gårdsegg fra Galåvolden
 

Historia om eggproduksjonen på Galåvolden:

Ved bygging av nytt kufjøs i 1975, så ble det et rom over
kufjøset og ved siden av tårnsiloene. En fant da ut at dette med små ekstrakostnader kunne innredes til hønseri. Dette ble gjort vinteren 1976, og det ble montert ei burrekke med plass til 900 høner. Det første kullet med høner kom til gårds 10. juni 1976. En startet opp med direktelevering til butikkene på Røros helt fra starten. I 1982 ble også høylemmen innredet til høner, og det ble da 1850 høner fordelt på 2 adskilte rom. I 1988 ble det eldste rommet modernisert og utvidet slik at en kom opp i konsesjonsgrensa som den gangen var på 2000 høner. Høsten 2000 ble det tatt i bruk et helt nytt hus for 3400 frittgående høner i gulvsystem. Hønene går fritt rundt i et 390 kvm stort rom der deres naturlige adferd blir ivaretatt på en god måte. De har god plass og kan flakse og fly rundt , sitte på vagler, eller grave og bade seg i strø på gulvet. Eggene blir lagt inne i verpekasser som står midt på inn gjennom hele bygget. Eggene ruller så ut på et transportband som bringer dem ut i pakkerommet og opp på sorteringsmaskina. I 2008 ble det tidligere kufjøset ominnredet til eggproduksjon. Vi har der 3500 høner i aviarsystem. Rommet har rekker med innredning i 3 etasjer der verpekasser, vaglepinner osv er integrert. Hønene beveger seg fritt mellom etasjene og over hele rommet. Dette gir naturlige og trygge forhold for hønene, og er den beste driftsformen som finnes i dag. Det er også innredet et nytt sorteringsrom i tilknytning til dette rommet.
I 2011 ble de gamle buravdelingene erstattet med en ny aviaravdeling i 2. etasje på fjøset/silobygget. Vi har der 4000 høner i tilsvarende system som i 1. etasje. I 2012 ble bygget fra år 2000 utvidet og bygget om til aviarinnredning. slik at bygget rommer 7500 høner. Totalt er besetningen nå på 15000 høner (fordelt på 2 eierenheter)
 

Det aller meste av eggproduksjonen har alltid vært omsatt lokalt. ca 70 % av produksjonen blir solgt i egne 6 og 10 pakninger til butikker; Vi leverer til de fleste butikker i Rørostraktene, og en del butikker ellers særlig i Trøndelag. 25 % av produksjonen blir solgt til ulike kunder innen storhusholdning. Vi er eneleverandør til  hotellene på Røros, Sykehuset og Rehab.senteret osv.Vi leverer ellers til mange hoteller og restauranter både i Trøndelag og litt ellers i landet. Blandt de faste kundene er bl.a. Rica Nidelven Hotel, Rica Hell Hotel, Britannia Hotel, Grand Hotel i Oslo og en god del restauranter i Trondheim. Vi bruker mye egg i egen produksjon på Gårdsmatkjøkkenet, og det selges egg direkte fra gården i det sjølbetjente utsalget. Alle våre egg blir gjennomlyst for å kunne plukke ut egg med skader i skallet, skitne egg, og egg med blod i. De blir så sortert i ulike størrelser fra Små egg på 45 - 53 gram og opp til kjempeegg på over 78 gram. Fra sorteringsmaskina blir de lagt over i kartonger eller brett før de havner på kjøla. Derfra bringes de direkte ut til butikker og storhusholdninger. Gårdsegg fra Galåen er ferskere og dermed bedre når de kommer fram til forbrukeren. Dessuten spares miljøet for mye unødig transport ved at eggene leveres direkte isteden for å bli sendt den ofte lange veien om pakkeri og grossist før de kommer fram til forbrukeren.

Alltid nylagte Galå - egg...

 
Egg
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Røros is
Røros kake
 
  Galåpølse
  Hønsekjøtt
  Storfekjøtt
 
 
 
 
  Røroskua Sjokolade
 
 
 
 
 
LightWeb
 
 
 
Tel: +47 72 41 30 18

Mail: post@galaavolden.no
Mobilside: galaavolden.mobi

Adresse: Galåvolden Gård
7374 Røros


Ingulf Mobil: +47 911 27 947

Gunn Mobil: +47 976 22 850

Lars Jacob Mobil: +47 917 46 607
Rune Krogh Mobil: +47 952 37 184
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook
 

 
 
 
Skriv noen ord til oss her...

 

 


Yr.no

 
 
 
 
 
 
 

 
Google maps

 
Fra Røros sentrum: Kjør forbi Gymbygget mot Sundet, opp Sundbakken og til Galåen. Kjør forbi nedkjørselen til Samfunnshuset og ta til høyre etter 100 meter ved veiskilt til Galåvolden. Det er så 1,2 km etter gårdsveien fram til gården. Samlet er det ca. 8 km fra Røros sentrum fram til gården.


Fra riksveg 30: Ta av ved skilt til Galåvolden, kjør over jernbanen, elva og opp gjennom bygda forbi Barnehagen og Samfunnshuset til fylkesvegen der det står et nytt skilt. Ta da til venstre mot Galåvolden i ca 100 m, og så til høyre. Det er da 1,2 km etter gårdsvegen fram til gården. Samlet er det 3,5 km fra riksvegen og fram til gården.


NB Google velger fra noen retninger en kronglete vinterstengt vei. Følg anvisningene ovenfor.


Webdesign av Designadet
© LightWeb